Sotterns Vänner

 

Vattenfestival 2012Lördagen den 28 juli anordnade Sotterns vänner återigen en vattenfestival. Liksom förra året ägde den rum i ett strålande väder på Knipuddsbadet i Smara. Glädjande att det ånyo var ett hundratal besökande från både Smara och Burvik, och många nya ansikten jämfört med föregående år.

Styrelsen i Sotterns vänner berättade om Sottern och föreningens arbete med att motverka sjöns igenväxning. På programmet fanns dessutom tipstävling, kaffeservering, korvgrillning, lotteri, hästridning, loppis och inte att förglömma dragkampen mellan Smara och Burvik. Dessutom var Tony Nilsson från vassklippningsfirman där och visade hur klippningen går till.

Ett mycket lyckat arrangemang som vi hoppas kunna upprepa nästa, då kanske på Burvikssidan. Förhoppningsvis kan arrangemanget locka fler medlemmar till föreningen så att vi kan få resurser till att utöka insatserna med att klippa i sjön.

Ett stort tack till alla som utöver styrelsen hjälpte till att genomföra dagen!