Sotterns Vänner

 

Vattenfestival 2011

Söndagen den 31 juli anordnade Sotterns vänner en vattenfestival på Knipuddsbadet i Smara. Ett strålande väder lockade ett hundratal besökande, glädjande nog från både Smara och Burvik.

Styrelsen i Sotterns vänner berättade om Sottern och föreningens arbete med att motverka sjöns igenväxning. På programmet fanns tipstävling, kaffeservering, korvgrillning, fisketävling, lotterier, hästridning och möjlighet till båttur. Dessutom var Tony Nilsson från vassklippningsfirman där och visade hur klippningen går till.

Ett mycket lyckat arrangemang som vi planerar att genomföra även nästa år, då på Burvikssidan. Förhoppningsvis kan arrangemanget locka fler medlemmar till föreningen så att vi kan få resurser till att utöka insatserna med att klippa i sjön.

Ett stort tack till alla som utöver styrelsen hjälpte till att genomföra dagen!