Sotterns Vänner


Medlemskap

 

Ju fler medlemmar, ju mer kan vi klippa, desto vackrare sjö!

Medlemsavgiften 2022 är:

Per fastighet 400kr, medlemsavgiften för juridisk person/miljösponsring 2000kr.

Medlemsavgiften betalas till vårt bankgiro 5855-7893.

Uppge namn och adress, samt gärna en mailadress så skickar vi bekräftelse på ert medlemskap samt vår årliga information om verksamheten.

 Välkommen till Sjön Sotterns Vänner, ni behövs för sjöns skull!