Sotterns Vänner
 


Sottern

 

Sjön Sottern är den första sjön i vattensystemet i Roslagen som passerar Edsbro, Närdingen, Skebobruk och som sedan mynnar ut i Östersjön i Hallstavik. I forna tider fanns här en farled till Uppsala. Trakten är rik på fornminnen och har alltid varit mycket bördig. Något som inte minst märks på överväxtligheten i Sottern - en slätt-sjö som på grund av övergödning och tidigare sjösänkning är på väg att växa igen. Det är därför vi bildade föreningen Sjön Sotterns vänner - för att rädda den fina sjön.

Sottern omgivs av Smara fritidsområde, med drygt 400 fastigheter, och Burviks och Sotter med nästan 200 fastigheter. Det är vi två "byar" och markägarna runt sjön som startade föreningen i början på 2007.