Sotterns Vänner

 

Kontakt

Fr v Kjell Lindgren, Maria Modéer, Classe Göthesson.

Det här är vi som sitter i styrelsen:

Maria Modéer
Ordförande. Fastboende Smara, föreningsproffs, känner alla i trakten, driver fotvårdsföretag.
073-509 31 14 maria.modeer@yahoo.se
 

Classe Göthesson
Kassör. Fastboende Burvik. Projektledare för Burvik Golf & Resort sedan starten 1989. Säljer tomter och stugor vid golfbanan.
0174-434 00 classe@burvik.se
 

Kjell Lindgren
Sekreterare. Halvårsboende i Burvik. Arbetar med markbyggnadsfrågor i eget företag.
070-691 13 75 kjell@kelin.se