Sotterns Vänner

 

Kontakt

Fr v Kjell Lindgren, Kristina Hjerppe, Maria Modéer, Classe Göthesson, Sören Edfjäll.

Det här är vi som sitter i styrelsen:

Maria Modéer
Ordförande. Fastboende Smara, föreningsproffs, känner alla i trakten, driver fotvårdsföretag.
073-509 31 14 maria.modeer@yahoo.se
 

Classe Göthesson
Kassör. Fastboende Burvik. Projektledare för Burvik Golf & Resort sedan starten 1989. Säljer tomter och stugor vid golfbanan.
0174-434 00 classe@burvik.se


Sören Edfjäll
Styrelsemedlem. Fritidsboende Smara. Har tidigare jobbat med miljöfrågor i Täby kommun med bland annat sjökontroll och sjörestaureringar.
079-347 11 78 soren.edfjall@gmail.com


Kjell Lindgren
Sekreterare. Halvårsboende i Burvik. Arbetar med markbyggnadsfrågor i eget företag.
070-691 13 75 kjell@kelin.se
 

Kristina Hjerppe
Styrelsemedlem. Fastboende i Burvik. Biolog jobbar med miljöskydd och förorenad mark.
073-666 99 82 kristinahjerppe@hotmail.com